geen barometer meer, geen maatregelen voor speelpleinwerk

30/06/2022

De barometer met de verschillende kleurenfases is voorlopig gedeactiveerd. Onderwijs spreekt over code groen, jeugdwerk zit in principe op dit moment niet meer in een specifieke kleurcode. Er gelden eigenlijk geen specifieke maatregelen meer in deze fase.

We zetten hieronder op een rij wat dit betekent voor jeugdwerk ten opzichte van de vorige fase.

  • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen op het openbaar vervoer. 
  • Je hoeft je deelnemers niet langer te registreren met alle gegevens die nodig konden zijn voor tracing. Er wordt niet langer gefocust op cluster-opvolging. Gezien de drempels voor (open) jeugdwerk zonder inschrijvingen, vinden we het dan ook belangrijk dat dit niet langer nodig is. Uiteraard kan je wel blijven zorgen voor goede communicatie in de mate van het mogelijke mocht er zich een besmetting voordoen.
  • Je hoeft dus geen specifieke stappen meer te zetten rond tracing en testing. Je bent niet verantwoordelijk als organisatie voor deze stappen. Je hoeft alleen nog te informeren over deelnamevoorwaarden en een eventuele besmetting, maar er zijn geen verplichte voorwaarden meer.
  • Ventilatie blijft aangeraden maar op de plaatsen waar dit nu een verplichting was, valt deze verplichting weg (bv horeca). 

Speel dus weer voluit!
Geniet van de zomer!

https://www.speelplein.net/