Jaarverslag 2020

08/10/2021

Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld.  Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje.  

De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Om
ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen
participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk met
gespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenning
als vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met een
beperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met een
handicap.

We kunnen terugblikken op een bijzonder 2020 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.