Nieuw parkeerbeleid

23/12/2021

Om tussen het gebouw van de regenbOog vzw en het vernieuwde buurtcentrum een mooi en verkeersvrij binnenplein te maken dient ook ons parkeerbeleid aangepast te worden.  Een verkeersvrij binnenplein schept meer speelmogelijkheden voor onze kinderen en leuke ontmoetingskansen voor onze jongeren en volwassen. We gaan dit plein verder op een aantrekkelijke manier inrichten en aankleden.

We vragen iedereen om rekening te houden met volgende afspraken omtrent parkeren:

- het binnenplein blijft verkeersvrij: enkel de schoolbus, voertuigen met parkeerkaart en fietsers mogen door de groene poort rijden

- als je je zoon of dochter komt brengen of ophalen vragen we jullie te parkeren in de Kiss & Ride zone.  Indien een druk moment is er ook voldoende parkeergelegenheid in de Lucien Londotstraat voor de campus.

- de parkeervakken voor vergunninghouders en familia zijn voor de perosneelsleden van de voorzieningen die zich op onze campus bevinden

We vragen jullie medewerking om samen met ons deze regelens te resepcteren.  Zo maken we onze campus een veilige omgeving voor iedereen.