Kleur je eigen tijd

de regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.

aanbod kinderen

3 tot 16 jaar

kinderen

aanbod jongeren

16 tot 30 jaar

jongeren

aanbod volwassenen

vanaf 18 jaar

volwassenen

Samen Sterk

Samen gaan we deze vierde coronagolf kunnen afvlakken, met enkele extra maatregelen:

Er is op dit moment geen beperking naar aantal deelnemers en activiteiten toe. De planning blijft dan ook gewoon doorlopen. 

Volwassen deelnemers en onze medewerkers dragen als regel wel een mondmasker tijdens de activiteiten en bij verplaatsingen.

Uitzonderingen waarbij geen mondmasker gedragen wordt:

- Wanneer deelnemers en medewerkers op veilige afstand van 1.5m zitten om te eten en drinken

- Wanneer tijdens de activiteiten 1,5m afstand kan gehouden worden: vb dansen op zondag, labiomista

Kinderen in de kinderopvang en tijdens de speelpleinwerking dragen geen mondmasker. Medewerkers dragen dan een FFP2 masker.

We blijven de basisregels volgen:

‘ventileer’     ‘hou afstand’     'goede (hand)hygiëne'     ‘ziek = thuisblijven’

 

Kayla: van stagiair naar teamlid

17/11/2021

Vorig jaar leerden we Kayla al kennen als stagiaire. Nu verwelkomen we haar al teamlid. Kayla zal mee instaan voor zowel de kinder-, jongeren- als volwassenwerking.
Lees meer

Jaarverslag 2020

08/10/2021

Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje. De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Omervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnenparticiperen aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk metgespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenningals vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met eenbeperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met eenhandicap. We kunnen terugblikken op een bijzonder 2020 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.
Lees meer

Welkom Karolien

27/09/2021

Karolien is geen onbekende voor de regenbOog vzw. Vroeger deed ze al vrijwilligerswerk bij de speelpleinwerking. Ze zal nu mee zorgen dragen voor de begeleiding tijdens de kinderopvang in Beringen en Genk, ze zal mee de activiteiten begeleiden bij onze jongeren- en volwassenwerking en ze zal ook de speelpleinwerking mee ondersteunen. Ze komt dus zo'n beetje overal in actie! Welkom Karolien!
Lees meer