Kleur je eigen tijd

de regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.

aanbod kinderen

3 tot 16 jaar

kinderen

aanbod jongeren

16 tot 30 jaar

jongeren

aanbod volwassenen

vanaf 30 jaar

volwassenen

mondmaskers opstart

HEROPSTART VANAF 18 MEI

Eindelijk mogen we jullie weer verwelkomen in de regenbOog!

Als we ons samen houden aan de vooropgestelde richtlijnen kunnen we weer samen kleur geven aan jullie vrije tijd!

Voor meer uitleg en voor onze verschillende draaiboeken van de richtlijnen voor de KINDEROPVANG, de ateliers voor de VOLWASSENEN en voor de werking op LABIOMISTA kan je verder klikken via de groene knop!!!

vorming

de regenbOog vzw deelt haar kennis

Wij ondersteunen en begeleiden jeugdverenigingen die hun werking toegankelijk willen maken voor kinderen en jongeren met een beperking.

Een vorming is steeds op maat en kan aangevraagd worden via
jeugdwerk@deregenboog.be

HEROPSTART VANAF 18 mei

Eindelijk mogen we jullie weer verwelkomen in de regenbOog! Als we ons samen houden aan de vooropgestelde richtlijnen kunnen we weer samen kleur geven aan jullie vrije tijd! Hieronder vinden jullie de basisvoorwaarden tot deelname aan de activiteiten. Lees zeker ook even het draaiboek waarin duidelijk omschreven staat hoe de activiteiten gaan verlopen en verdere voorwaarden tot deelname. Via de verschillende linken vind je het draaiboek voor de ateliers van de VOLWASSENEN, voor de KINDEROPVANG en voor de werking op LABIOMISTA. Enkele basisvoorwaarden om mee op te starten met de volwassenwerking: - je behoort niet tot een risicogroep - je bent niet ziek of hebt geen symptomen - je woont niet in een leefgroep - je neemt niet deel aan activiteiten in een andere dagcentrum of organisatie - je gaat niet meer naar school DRAAIBOEK ATELIERS VOLWASSENEN DRAAIBOEK LABIOMISTA Doordat stilaan ook meerdere kinderen terug naar de school gaan voor les of opvang komen ook weer meer kinderen terug naar de regenbOog vzw. Wat zien we jullie graag weer komen met zijn allen! Ook is het voor de kinderopvang zeer belangrijk dat je zoon of dochter geen ziektesymptomen vertoont. Hieronder vinden jullie het uitgebreide draaiboek voor de opvang bij de kinderen. DRAAIBOEK KINDEROPVANG
Lees meer

Vlaamse Jeugdraad 30 maart 2020

De Impact van corona op kinderen en jongeren: mentale en fysieke ruimte onder druk De regenbOog vzw heeft het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad voor u samengevat. Voor het volledige standpunt klik hier. De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jongeren in kwetsbare contexten disproportioneel hard. Dit is een nieuwe situatie voor iedereen, incluis voor de hulpverleners. De maatregelen om corona in te dijken, mogen dan wel dringend en nodig zijn, maar ze eisen ook een tol. Eén die veel kinderen en jongeren, vaak in een kwetsbare positie, niet kunnen betalen. De afgelopen dagen kreeg de Vlaamse Jeugdraad bijzonder veel klanken binnen, van organisaties en jongeren zelf. In alles is de rode draad: de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties staat onder druk. Met schrijnende en dramatische situaties tot gevolg. Het jeugdwerk verenigt zich, zoekt massaal naar creatieve oplossingen en onderzoekt volop welke mogelijkheden geboden kunnen worden. Onze jeugdwerkers en jeugdwelzijnswerkers staan sterk en doen hun uiterste best. Ze zijn bereikbaar én beschikbaar voor kinderen en jongeren. Er is nood aan betere informatie over hoe scholen en bij uitbreiding kinderdagverblijven de juiste maatregelen kunnen nemen waarbij ze oog hebben voor veiligheid, maar ook kunnen voldoen aan de noden van kinderen waarbij rekening wordt gehouden met hun psychisch welbevinden. Het wordt een verwarrende periode voor veel kinderen, jongeren, ouders, maar ook leraren, jeugdwerkers en andere professionelen en vrijwilligers. Er is heel veel engagement in onze samenleving, beloon dit in de mate van het mogelijke met duidelijkheid. De coronapandemie daagt onze samenleving stevig uit. Het is zoeken naar nieuwe evenwichten, naar manieren om het acute belang van onze volksgezondheid te verzoenen met de dagelijkse hulpvragen en noden in onze samenleving, in het bijzonder van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten. Eenvoudig is dat zeker niet. We zijn onze regeringen ook dankbaar dat ze de coronapandemie ernstig nemen en op basis daarvan doorgedreven maatregelen nemen. Maar op basis van de vele getuigenissen van jongeren en jeugdwerkers die we (Vlaamse Jeugdraad) de afgelopen dagen en weken konden verzamelen (en waarvan we in dit standpunt slechts enkelen hebben kunnen belichten), pleiten we als Vlaamse Jeugdraad voor het her en der herbekijken van de gemaakte keuzes en maatregelen. Want de mentale en fysieke druk op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties valt onmogelijk te overschatten, en elke dag zonder aangepaste hulp is er één te veel. We weten dat de Vlaamse regering zich het lot van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in deze tijden van corona sterk aantrekt. Met de hierboven geformuleerde aanbevelingen reiken we hen graag de hand, om samen met hen, het jeugdwerk en andere sectoren een antwoord te kunnen bieden op de vele vragen, kopzorgen en noden van de kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving.
Lees meer

Voorstelling van onze nieuwe collega

Temidden van deze coronatijden is er een nieuwe collega gestart in de regenbOog vzw! Tine zal instaan voor de uitbreiding van het jeugdwerk in Genk en zal de speelpleinwerking in Genk en Sint-Truiden mee gaan ondersteunen.
Lees meer