Kleur je eigen tijd

de regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.

aanbod kinderen

3 tot 16 jaar

kinderen

aanbod jongeren

16 tot 30 jaar

jongeren

aanbod volwassenen

vanaf 18 jaar

volwassenen

 • Activiteiten die blijven doorgaan
    • labiomista voor de volwassenen (woensdag en vrijdag)
    • speelpleinwerking Genk, Beringen, Sint-Truiden kerstvakantie: enkel voor kinderen uit de lagere school
    • naschoolse kinderopvang enkel voor kinderen lagere school 
    • volwassenaanbod op dinsdag en donderdag: (niet in de kerstvakantie)
        • dinsdag- en donderdagvoormiddag: koken
        • dinsdag- en donderdag namiddag: variabel aanbod zoals crea, wandelen, ... : we kijken naar de mogelijkheden op de dag zelf.
        • Deelnemers kiezen 1 dag dat ze willen komen, dit is dan hun groepje voor de komende weken
 • Activiteiten die tijdelijk niet kunnen doorgaan t.e.m. 3 januari 2021
   • het rolstoeldansen in Genk en Bocholt
   • de instuif op donderdagavond
   • jongerenaanbod op maandag en vrijdag
   • muziek, boccia, zwemmen
   • speelpleinwerking +12 jarigen (uit het middelbaar) Genk, Beringen, Sint-Truiden kerstvakantie 
   • labiomista voor de jongeren (maandag, dinsdag en donderdag)
   • naschoolse kinderopvang +12 jarigen (uit het middelbaar)
   • Dansen op zondag
   • We hanteren nog steeds de vaste basisregels
      • volwassen deelnemers en de begeleiding dragen steeds een mondmasker
      • ouders dragen een mondmasker bij brengen en halen van hun kind(eren)
      • ieder neemt zijn eigen eten en drinken mee, er wordt niets uitgedeeld
      • begeleiding ziet toe op het correct handhaven van handhygiëne (wassen en ontsmetten).
      • fysieke afstandsregel van 1,5 m

   Jaarverslag 2019

   02/11/2020

   Voor ieder werkjaar in de regenbOog vzw wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar en plaatsen we al de cijfers op een rijtje. De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Omervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnenparticiperen aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk metgespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenningals vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met eenbeperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met eenhandicap. We kunnen terugblikken op een mooi 2019 en wie de cijfers achter de hele werking wil nalezen kan dit via deze link.
   Lees meer

   Rolstoeldansen is terug opgestart

   09/10/2020

   Na 7 maanden wachten was het afgelopen dinsdag eindelijk zo ver! Het rolstoeldansen startte weer, en meteen waren we met een mooie groep dansers! Het rolstoeldansen gaat vanaf nu weer om de week door, op dinsdagavond van 19u tot 21u30.
   Lees meer

   TOPSTART van het NIEUWE WERKJAAR

   08/10/2020

   Het nieuwe werkjaar heeft een mooie start gemaakt. Enthousiaste deelnemers en even enthousiaste begeleiding hebben samen al weer vele mooie momenten mogen beleven! Ook onze NIEUWE JONGERENWERKING kent een turbostart met natuurbeleving op Labiomista en bewegings- en culturele activiteiten op de regenbOog vzw. Leerlingen van BuSO De Richter, KIDS en De Wissel hebben de smaak goed te pakken voor een schooljaar vol uitdagende en inspirerende activiteiten en workshops!
   Lees meer