Giften

Schenkingen en legaten leveren een extraatje op: ze maken projecten of dromen mogelijk die ons gewone budget niet toelaat.

Een gift kan via overschrijving op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon met vermelding van projectnummer 4120

Caritas Hulpbetoon

Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel

www.giften-legaten.be

BE80 7765 9023 3377

U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Legaten

De regenbOog beschikt over een erkenning om legaten te mogen ontvangen.
Een duo-legaat is een vorm van nalatenschap waarbij je een deel van jouw vermogen nalaat aan je erfgenamen en een deel aan een organisatie zoals de regenbOog. Via het duo-legaat kan je na je overlijden:

  • een deel van jouw vermogen aan de regenbOog schenken (de successierechten bedragen voor de regenbOog slechts 8,8 %)
  • besparen op jouw successierechten en zo je erfgenamen bevoordelen (de regenbOog betaalt het successierecht van jouw erfgenamen, zodat zij meer overhouden van de erfenis dan in het normale wettelijk stelsel)

Contactpersoon Legaten:

Johan Vanroye

johan@deregenboog.be

089 35 85 65