Waar staan wij voor?

De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.
Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg.
De focus ligt op de eigen keuze van personen met een beperking.

Hoe realiseren we dit?

We richten ons tot alle personen met een (vermoeden van) handicap, ongeacht de leeftijd, de aard of de zwaarte van de beperking. We verrijken ook de ervaringen van de vrijwilligers. We bieden ondersteuning aan andere initiatiefnemers en versterken hen in het inclusief maken van hun organisatie.

De regenbOog vzw beweegt middenin de samenleving. Door bruggen te bouwen, over de beleidssectoren heen, creëren we mee de voorwaarden voor de zelfbeschikking van personen met een beperking. Dit is de impact die de regenbOog vzw wil realiseren. De baseline luidt : “KLEUR JE EIGEN TIJD”.

De vrijetijdsactiviteiten van de regenbOog vzw zijn aantrekkelijk omdat ze vertrekken vanuit de talenten, de krachten, de vaardigheden en de mogelijkheden van personen met een beperking. De talenten van de vrijwilligers en hun verbindende rol met de samenleving zijn een unieke meerwaarde.

Om ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw vrijetijd met gespecialiseerde zorg.

Door deze professionele zorg zelf aan te bieden, in het kader van onze erkenning als vergunde zorgaanbieder, bereiken we het hele spectrum van personen met een handicap.
Waar mogelijk combineert de regenbOog vzw haar jeugdwerk met eigen gespecialiseerde kinderopvang.

We streven, samen met onze deelnemers, de ouders, onze vrijwilligers en ons netwerk, naar een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan. Wij baseren ons op artikel 30 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het jaarverslag over de volledige werking van de regenbOog vzw in 2022 kan u hier nalezen.