Welke bezettingscriteria gebruiken jullie in de speelpleinwerking en de naschoolse opvang?

De regenbOog vzw streeft ernaar om gelijke kansen te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. We proberen dit waar te maken binnen de mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben en naargelang de draagkracht van onze begeleiding.
We willen ook graag zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans geven om deel te nemen aan onze activiteiten. Het is daarom belangrijk om een evenwichtig deelnamebeleid te hanteren.


Het deelnamebeleid omvat de manier waarop deelnames worden toegekend en de motivatie voor deze toekenning. We houden hierbij rekening met een aantal factoren zoals: de zorgbehoefte van de deelnemer, de groepssamenstelling, de context van het gezin, de opvangvraag/-nood en het aantal begeleiders. Deze factoren zijn gebundeld en vormen samen de interne bezettingscriteria van de regenbOog vzw.


Om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans te geven om deel te nemen kan het zijn dat we de deelname beperken in tijd (bv. een halve dag i.p.v. een volledige dag) of in het aantal dagen (bv. 1 of 2 dagen/ per week). Personen die nog geen plaats hebben krijgen hierdoor ook voorrang op diegenen die al plaats hebben maar graag nog voor meer activiteiten een plaats willen reserveren. Dit geldt onder voorwaarde dat de interne bezettingspuzzel en –criteria dit toelaten.


De maximale bezetting voor de naschoolse opvang en de speelpleinwerking is afhankelijk van de zorgbehoefte van de kinderen die we op dat moment bereiken en het aantal begeleiders.

Is er een sociaal tarief?

We besteden extra aandacht aan het verhogen van de participatiekansen van kinderen en jongeren met een handicap uit kwetsbare gezinnen. We houden het aanbod laagdrempelig en de financiële bijdragen laag. We voorzien in de mogelijkheid van een sociaal tarief en staan open voor afbetalingsplannen en derdebetalersregelingen.

Voor de kinderen en jongeren die gebruik maken van onze speelpleinwerking en naschoolse opvang is er een korting van 50% mogelijk bij de volgende gezinssituaties:

  • Eénoudergezinnen: Bij vertoon van de gezinssamenstelling. Deze is te verkrijgen bij uw gemeente- of stadsbestuur;
  • Gezinnen met een leefloon of in budgetbegeleiding / budgetbeheer: Bij vertoon van een attest van de organisatie die de begeleiding / het beheer op zich neemt;
  • Gezinnen in collectieve schuldbemiddeling: Bij vertoon van een verklaring van de schuldbemiddelaar en/of vonnis van de rechtbank betreffende schuldbemiddeling.

De kortingen zijn niet cumulatief.