Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de regenbOog vzw, Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk, vrijetijd@deregenboog.be

Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Klik hier voor de Algemene Privacyverklaring.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via e-mail. Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.